Om deze website correct weer te geven maken wij gebruik van cookies. - Meer informatie - Niet meer weergeven

Privacy- en cookiebeleid

Privacy Policy

Just for fun productions vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek aan ons, onze site en elke overeenkomst (schriftelijk, telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Just for fun productions.

Vestigings- & bezoekadres:
Pontanusstraat 49
5921 GP VENLO
Telefoonnummer: 077 - 387 00 02 / 06 - 15 16 21 14
E-Mailadres: info@justforfunproductions.nl
KvK-nummer: 12034434
Btw-identificatienummer: NL0881.60.270.B.01

 

Verzamelen van persoonsgegevens

U kunt de website van Just for fun productions gebruiken/bezoeken zonder dat u meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat Just for fun productions voor specifieke doeleinden informatie van u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres.

Just for fun productions kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verzamelen of ontvangen.

Aan de hand van diverse communicatiekanalen (o.a. telefoon, mail, direct contact dan wel via de website) kan Just for fun productions uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer etc. U kunt ook vrijwillig andere gegevens verstrekken die betrekking hebben op u in verband met uw vragen en/of opmerkingen.

Just for fun productions beveelt u echter aan niet meer persoonsgegevens over uzelf te verstrekken dan nodig is om u een passend antwoord op uw vragen en/of opmerkingen te geven.

In het bijzonder verzoekt Just for fun productions u geen persoonsgegevens te verstrekken betreffende ras of etnische origine, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een (vak-)vereniging, of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of seksuele leven.

 

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens

Just for fun productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Just for fun productions, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Just for fun productions.

Bij het aanmaken van een account van Just for fun productions gaat u automatisch akkoord met bovenstaande en zullen wij u tevens bemailen met onze nieuwsbrief .

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt zich uitschrijven via de link onderaan onze nieuwsbrief.

Just for fun productions zal uw persoonsgegevens NOOIT verkopen, uitlenen of verhandelen. Just for fun productions zal uw persoonsgegevens indien nodig slechts mededelen aan
1)         ondernemingen binnen de Just for fun productions groep aan wie het redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk is om persoonsgegevens te verstrekken
2)         dienstverleners buiten de Just for fun productions organisatie, die gebruikt worden om de website te onderhouden. Het is deze dienstverleners NIET toegestaan uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken of te vervreemden, en
3)         overheidsinstanties en andere derde partijen, indien vereist om te voldoen aan wet- en regelgeving of redelijkerwijze noodzakelijk om de rechten, eigendom en/of veiligheid van anderen en van Just for fun productions te beschermen.

 

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Cookies kunnen NOOIT gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. 

Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is justforfunshop.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Internationale doorgifte van gegevens

Just for fun productions kan de persoonsgegevens die over u verzameld zijn, doorsturen naar andere landen dan van waar de gegevens oorspronkelijk afkomstig zijn. De wet- en regelgeving in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waar u oorspronkelijk de gegevens verstrekte.

Wanneer Just for fun productions uw persoonsgegevens naar andere landen stuurt, draagt Just for fun productions zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy en toepasselijk recht.

 

Links naar andere websites

De website vanJust for fun productions kan links naar websites van derde partijen bevatten, welke privacygebruiken hebben die mogelijk verschillen van die van Just for fun productions.

Just for fun productions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie en/of privacygebruiken van deze derde partijen. Just for fun productions beveelt u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen te lezen alvorens u deze websites gebruikt of persoonsgegevens of andere informatie verstrekt op of via deze websites.

 

Adreswijziging

U bent verplicht Just for fun productions van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Just for fun productions geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Just for fun productions bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Beveiligde server

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Herziening van deze Privacy Policy

Just for fun productions kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in onze Privacy Policy zijn voorzien. In dat geval is Just for fun productions gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Indien Just for fun productions wijzigingen aanbrengt zal Just for fun productions de datum van inwerkingtreding aanpassen. Deze wijzigingen zullen gelden van het moment dat de gewijzigde Privacy Policy gepubliceerd wordt.

Just for fun productions raadt u dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

 

Informatie en vragen

Op verzoek bieden wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of als u bezwaar maakt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met bovenvermeld adres of via het contactformulier.

 

Lijst van cookies die wij verzamelen

In de volgende tabel vind u terug welke cookies wij verzamelen en wat voor informatie deze opslaan.

Cookie NaamCookie beschrijving
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Uw sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Geeft gasten de mogelijkheid om order te bekijken en bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen en artikel geschiedenis, wanneer u hiervoor gevraagd heeft.
STF Informatie over producten wanneer u gebruik maakt van de 'verzend naar vriend' optie.
STORE Het winkelfront of de taal die u heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
SECTION-DATA-IDS Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
X-MAGENTO-VARY Faciliteert caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Faciliteert vertaling van content naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert vertaling van content naar andere talen.
Copyright © 2016 Just for Fun Productions. All rights reserved.